child-doing-homework.jpg

Multidisciplinaire Diagnostiek


DiNaMO is een onafhankelijk diagnostisch centrum die inzicht wenst te geven in het probleem waarvoor men zich aanmeldt.


img_3299.jpg

Multidisciplinair onderzoek, advies en oriëntering voor kinderen en jongeren en (jong)volwassenen met:

 • ontwikkelingsstoornissen
 • leerproblemen
 • aandachts- en concentratieproblemen
 • spraak- of taalproblemen
 • motore problemen
 • gedrags- of emotionele problemen
 • sociale problemen

Ouders melden zich aan bij vermoeden van:

 • autisme
 • AD(H)D
 • dyslexie - dyscalculie - dysorthografie
 • DCD (coördinatieontwikkelingsstoornis)
 • hoogbegaafdheid
IMG_3173.JPG

shapeimage_1.png

Wij werken naargelang de problematiek samen met gespecialiseerde kinderartsen, kinderneurologen, kinderpsychiaters en nko-artsen.