THEATERTHERAPIE

141205DiNaMo_foto_073_WEB.jpeg
 

WAT

Deze workshop “Dans- en Theatertherapie” richt zich op kinderen tussen 7 en 13 jaar, die nood hebben aan ondersteuning op socio-emotioneel vlak. Zo kunnen kinderen met een laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen of zwakkere sociale vaardigheden hier terecht. Tijdens deze sessies wordt ook hun functioneren in groep verder geobserveerd.
Via specifieke dans- en theatertechnieken wordt bij ieder kind aan vooraf opgestelde therapiedoelstellingen gewerkt.

De 6 sessies worden gegeven afwisselend gegeven door ons docententeam (Charlotte Dhaenens, Oliver Roels, Fée Roels en Ineke Nijssen). In het najaar van 2018 leidt Ineke Nijssen de ateliers. Er is een groep voor kinderen tussen 7 en 10 jaar, en een groep voor jongeren tot 13 jaar.

Parallel met deze sessies wordt aan de ouders ouderbegeleiding geboden. We bespreken vooraf de doelstellingen en hebben ook een eindgesprek om eventuele verdere hulp te organiseren. De psychologen Ria Van Noyen en Isabel Gabriels nemen de ouderbegeleiding voor hun rekening.

Er wordt bewust gekozen om zowel met het kind als met de ouders aan de slag te gaan, om de transfer van aangeleerde, nieuwe vaardigheden naar de dagdagelijkse situatie te vergemakkelijken. Terzelfdertijd krijgen de ouders ook tips naar aanpak.

Om de transfer zo optimaal mogelijk te maken, gebeuren sommige oudergesprekken dan ook in duo door de danstherapeut en de psycholoog.

 

WANNEER

De sessies gaan steeds door op vrijdagavond.

WAAR

De sessies vinden plaats bij jeugdtheaterhuis Larf! Warandestraat 13, 9000 Gent.

De begeleidende gesprekken vinden plaats te DiNaMO: Koning Albertlaan 58, 9080 Lochristi

PARTNERS

Het initiatief THEATERTHERAPIE is een samenwerking tussen DiNaMO, de kunsteducatieve organisatie De Conventie en jeugdtheaterhuis LARF!

KOSTEN

240 € voor de 8 sessies dans – en theatertherapie, inclusief 2 oudergesprekken